Sverige

117 Vest for Gerlesborg
117 Vest for Gerlesborg
118 Klipper ved Gerlesborg
118 Klipper ved Gerlesborg
116_Bådehus_i_Gerlesborg
116_Bådehus_i_Gerlesborg
115 Bottnafjorden
115 Bottnafjorden
111. Gerlesborg
111. Gerlesborg
110. Nordsiden af Bottnafjorden
110. Nordsiden af Bottnafjorden
104 fra Gullholmen
104 fra Gullholmen
102 kunstnerens vindue
102 kunstnerens vindue
60.Kirken_på_Gullholmen
60.Kirken_på_Gullholmen